Pyin Oo Lwin

Alternate Text
Inge, onze Myanmar-expert, helpt je graag verder.

Pyin Oo Lwin was een heuvelstation waar de Britse kolonialen kwamen om de hitte van de vlakte te ontvluchten. Kolonel May van de Bengaalse Infanterie was hier in 1887 gestationeerd. Hij moest een Burmese opstand tegen de Britse annexatie van Boven Burma onderdrukken. De plaats heette daarna Maymyo (May-stad), maar werd recent hernoemd tot Pyin U Lwin. Generaal Ne Win heeft in Maymyo een zomerhuis en er is een groot legergarnizoen. In Maymyo woont een aantal Indiase en Nepalese Gurkha's, wiens voorvaderen naar Burma kwamen in het Brits-Indische leger. Zij hebben veel van hun tradities behouden en werken als hoteliers, dragers en tuinlieden. Aan de koloniale tijd herinneren ook de architectuur van vele gebouwen en de lokale taxi's: koetsjes getrokken door paarden.