AfriCat Foundation

Alternate Text
Katrien, onze Namibië-expert, helpt je graag verder.

Namibië is een uitgestrekt land waar veel boeren leven van de landbouw en veeteelt; geen gemakkelijke taak in zo'n uitgestrekt en droog land. Katachtige vallen regelmatig vee aan en worden door boeren daarom vaak gezien als grote last. Door gebrek aan kennis over deze dieren worden ze soms verwond of afgeschoten. De AfriCat Foundation zet zich al vele jaren in om deze situatie te verbeteren: boeren worden geïnformeerd en geïnstrueerd hoe ze kunnen samenleven met deze 'jagers'. Wanneer nodig zet AfriCat zich tevens in voor hun revalidatie en herintegratie. Gewonde dieren of weesjes worden verhuisd naar een van de grote reservaten van Okonjima waar zij de ruimte hebben om aan te sterken. Meer dan 80% van de katachtige zijn hierna weer in het wild uitgezet.